Bestill time med SMS

Send til 2097:

TINGVOLL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

TINGVOLL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon



(Unngå sensitiv informasjon)

Kr. 6,- per mottatt melding.
Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.


NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Legevakt


Tingvoll har legevaktsamarbeid med Gjemnes og Kristiansund kommuner. 
 Legevakt fra 16.00 til 08.00 samt lørdager og helgedager. I juni, juli og august vil samarbeidet gjelde fra kl. 15.00. Onsdag før skjærtorsdag fra kl 12.00.


Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal man som tidligere ringe 71 53 02 34 eller 116 117.


Ring først! Vi understreker at legevakta fortsatt er et tilbud for akutte henvendelser. 
Fastlegene har også avsatt tid på dagtid til øyeblikkelig hjelp.
Legevakta skal benyttes på kveldstid og i helger om tilstanden er så alvorlig at det ikke kan vente til neste virkedag. Pasienter skal alltid kontakte legevakta per telefon og få en vurdering av sykepleier før de kommer til legevakta.

Ved vanlige henvendelser i kontortida der det ikke står om liv eller død, skal man ringe Tingvoll legesenter sitt vanlige telefonnummer: 71 53 24 50. Legevaktnummer 71 53 02 34, har egen linje og kan derfor ikke settes direkte over til lege, legen må ringe tilbake eller pasienten må ringe på nytt det vanlige nummer.

Spesialsykepleier/lege ved legevaktsentralen vil vurdere behov for legehjelp og om man skal ha ambulansetransport eller annen transport til legevakt.  Tingvoll taxi har døgnkontinuerlig tjeneste, tlf 71 53 15 55, for oppdrag til legevakt.  


Ved henvendelse til Tingvoll legesenter, tlf 71 53 24 50, senest en time for kontortidens slutt, vil man kunne få konsultasjon samme dag på Tingvoll legesenter forutsatt oppmøte innen rimelig tid.

Gode råd skal brukes med forsiktighet. I menyen under finner du informasjon om noen typiske legevakt-problemstillinger. Informasjonen bør aldri erstatte et legebesøk hvis du eller andre kan være alvorlig syk. Dersom du har vært hos lege og føler deg utrygg på utviklingen hjemme, vær ikke redd for å ta ny kontakt for kontroll. Legevakten kan ikke ta ansvar for følgene av å la være å søke lege ved tegn til sykdom, skade eller komplikasjoner til dette.

Generelt
Fordøyelse
Hjertekar
Hud
Infeksjoner
Kjønnsorganer
Luftveier
Nervesystemet
Psykisk
Urinveier
Øre
Øye